Algemeen
De Jeugdcontactraad (JCR) Buggenum is een stichting die activiteiten organiseert voor alle jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 16 jaar uit Buggenum en het Haelens Broek. Kinderen (jeugd) zijn dus geen JCR-lid maar kunnen wel vrijblijvend deelnemen aan de activiteiten. Voor een overzicht van de activiteiten, zie rubriek ‘Activiteiten’.

Organisatie
De JCR bestaat momenteel uit ca. 30 leden. Het huidige dagelijkse bestuur wordt gevormd door:

 • Hans Vissers (voorzitter)
 • Wendy van Eck (penningmeester en plaatsvervangend voorzitter)
 • Freek Emonts (secretaris en plaatsvervangend voorzitter)
 • Chantal Wijers (bestuurslid en plaatsvervangend penningmeester)
 • Frank Tijsen (bestuurslid en plaatsvervangend secretaris)

 

Lid worden is mogelijk vanaf een leeftijd van 16 jaar en is contributievrij. Aspirant-leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat.

De JCR hanteert een werkwijze waarbij activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen. De werkgroepen per activiteit worden samengesteld uit JCR-leden. Vervolgens zorgt de werkgroep voor de organisatie van een activiteit en gebruikt een draaiboek hierbij als leidraad. Alle leden evalueren de activiteiten tijdens plenaire vergaderingen. Vervolgens worden de draaiboeken eventueel geüpdatet.

Ledenfoto jcr

Samenwerkingen
De JCR werkt bij de organisatie en uitvoering van verschillende activiteiten samen met onderstaande verenigingen en organisaties:

 • Stichting gemeenschapshuis “de Roffert” Buggenum
 • Fanfare en drumband “Excelsior” Buggenum
 • Schutterij Sint Aldegundis Buggenum
 • Jeugdwerk Limburg
 • Kindervakantiewerk (KVW) Buggenum
 • Basisschool Antonius Buggenum
 • Gemeente Leudal
 • "Het Scherm Open" Heibloem
 • Diverse ondernemers uit Buggenum en omgeving

 

Acties
De JCR houdt verschillende acties. De middelen die via deze acties verkregen zijn, komen uiteraard ten goede aan de organisatie van JCR-activiteiten, en vooral aan de doelgroep: de kinderen van Buggenum en het Haelens Broek.

 • Oud papieractie: Het oud papier wordt op de eerste vrijdagavond van elke maand vanaf 19.00 uur ingezameld. JCR-leden halen, met de perswagen, het oud papier op in Buggenum en het Haelens Broek.
 • Paaseierenactie: De jaarlijkse paaseierenactie wordt op Witte donderdagavond, voorafgaand aan Pasen, georganiseerd. Aan de inwoners van Buggenum en het Haelens Broek worden dan gekookte en geverfde kippeneieren te koop aangeboden.
 • Sinterklaasactie: Op de woensdagavond voorafgaande aan de intocht van Sinterklaas, in Buggenum, wordt er bij de inwoners van Buggenum en het Haelens Broek gecollecteerd tijdens de jaarlijkse sinterklaasactie.

 

Media
De JCR gebruikt onderstaande media om belangstellenden op de hoogte te stellen van nieuws over activiteiten en agenda:

 

Historie
De Jeugdcontactraad (JCR) Buggenum is begin 1970 ontstaan uit het toenmalige Oranje Comité waar onder andere mevrouw Van Vulpenning, José van Rijswijck, Jan Minkenberg en Jan Peeters de bestuursleden waren. Primaire doelstelling van de JCR was en is nog steeds het organiseren van activiteiten voor de Buggenumse jeugd.

Door een samenwerking tussen het Oranjecomité Buggenum en een commissie voor het jeugdwelzijnswerk ontstond in 1970 de Jeugdcontactraad Buggenum. De eerste voorzitter van deze vereniging was Sjaak Schaeken. Huub Houben en Jan Peeters waren toen de bestuursleden. Een dergelijke raad werd destijds op meerdere plaatsen in Midden-Limburg opgericht, met als doel het signaleren en inventariseren van de behoeften van de jeugd ten aanzien van vrijetijdsbesteding. Het was niet de bedoeling dat de JCR een uitvoerend orgaan werd, het moest een adviserende en stimulerende groep zijn.

De Buggenumse Jeugdcontactraad is wel een uitvoerend orgaan geworden, bestaat tegenwoordig nog steeds en kan terugzien op jaren vol activiteiten in het belang van de Buggenumse jeugd en de instandhouding van diverse vaak zeer bijzondere gebruiken zoals het ‘Za-zie-rauke’ op oudejaarsdag. Andere folkloristische gebruiken, georganiseerd door de JCR, zijn het paaseieren rapen, Sint Maarten, intocht van Sint Nicolaas, en festiviteiten rond Koningsdag. Daarnaast houdt de JCR zich bezig met diverse vormen van jeugdwerk, zoals het organiseren van een zeskamp, dropping, kampweekend, disco-, knutselavonden en themamiddagen voor de jeugd van Buggenum en het Haelens Broek.

De JCR is een open en democratische vereniging waarin iedereen zijn mening kwijt kan en er wordt altijd samengewerkt in een breed vlak. Het werken met commissies en het aanwezig zijn van een duidelijke structuur en beleid hebben hierbij zeker een toegevoegde waarde. Het belang van de JCR voor de Buggenumse (jeugd)gemeenschap wordt steeds groter, mede door het wegvallen van diverse verenigingen.

In 1995 werd het 25-jarig bestaansfeest van de JCR gepast gevierd. Destijds werd hiertoe onder andere de eerste zeskamp, in samenwerking met de inmiddels opgeheven Buggenumse voetbalvereniging, georganiseerd op het toenmalige voetbalveld “de Klink”.

De belangrijkste “drijvende krachten”, tijdens meer dan 30 jaar, waren en zijn Geert Curvers, Sjaak Lumens en Huub Vissers. Zij hebben in deze periode aan het roer gestaan en de JCR weer tot een bloeiende en gezonde stichting gemaakt.

In 2010 bestond de JCR 40 jaar en dat werd groots gevierd met een receptie en aansluitend een reünie voor (oud)-leden. Sjaak Lumens en Huub Vissers zijn tot ereleden benoemd in 2010. In 2014 waren beide heren 40 jaar lid van de Jeugdcontactraad.

SponsorKliks, gratis sponsoren!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!