Algemeen
Jeugdcontactraad Buggenum, afgekort tot JCR, is opgericht in 1970 en levert met haar vijftien activiteiten een grote bijdrage aan de samenleving van Buggenum en het Haelens Broek. Doel van de JCR is het betaalbaar (vaak gratis) en laagdrempelig organiseren van activiteiten voor alle jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Iedereen moet kunnen deelnemen; ook kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. De kinderen zijn geen lid van de JCR, maar kunnen vrijblijvend deelnemen aan alle activiteiten. De JCR geeft de kinderen de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen, en draagt hiermee bij aan hun sociale ontwikkeling.

 

Organisatie
Momenteel telt de Jeugdcontactraad ca. 25 vrijwilligers, een gezellige groep vrijwilligers variërend in de leeftijd van 16 jaar (minimum leeftijd) tot ca. 65 jaar. De organisatie wordt geleid door een vijfkoppig bestuur. Het bestuur wordt gevormd door:

 • Hans Vissers (voorzitter)
 • Freek Emonts (secretaris en plaatsvervangend voorzitter)
 • Wendy van Goor (penningmeester en plaatsvervangend voorzitter)
 • Femke Tijsen (bestuurslid en plaatsvervangend secretaris)
 • Chantal Wijers (bestuurslid en plaatsvervangend penningmeester)

 De JCR hanteert een werkwijze waarbij activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen. De werkgroepen per activiteit worden samengesteld uit de vrijwilligers. Vervolgens zorgt de werkgroep voor de organisatie van een activiteit en gebruikt een draaiboek hierbij als leidraad. De vrijwilligers evalueren de activiteit tijdens algemene vergaderingen die zes keer per jaar plaatsvinden.

Vrijwilliger worden?
Vrijwilliger worden is mogelijk vanaf een leeftijd van 16 jaar en is contributievrij. Aspirant-vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het secretariaat.

 

Samenwerkingen
De JCR werkt bij de organisatie en uitvoering van verschillende activiteiten samen met onderstaande verenigingen en organisaties:

 • Gemeenschapshuis De Roffert Buggenum
 • Muziek in Buggenum
 • Schutterij Sint Aldegundis Buggenum
 • Kindervakantiewerk Buggenum
 • Toneelvereniging Het Scherm Open Heibloem
 • Carnavalsvereniging Halve Gare Buggenum
 • Jeugdwerk Limburg
 • Gemeente Leudal
 • Diverse ondernemers uit Buggenum en omgeving

 

Acties
De JCR houdt verschillende acties. De middelen, die via deze acties worden verkregen, komen uiteraard ten goede aan de organisatie van JCR-activiteiten.

 • Oud papieractie: Het oud papier wordt op de eerste vrijdagavond van elke maand vanaf 19.00 uur ingezameld. JCR-vrijwilligers halen, met de perswagen, het oud papier op in Buggenum en het Haelens Broek.
 • Paaseierenactie: De jaarlijkse paaseierenactie wordt op de donderdag, anderhalve week voor Pasen, georganiseerd. Aan de inwoners van Buggenum en het Haelens Broek worden dan gekookte en geverfde kippeneieren te koop aangeboden.
 • Sinterklaasactie: Op de woensdagavond voorafgaande aan de intocht van Sinterklaas, in Buggenum, wordt er bij de inwoners van Buggenum en het Haelens Broek gecollecteerd tijdens de jaarlijkse sinterklaasactie.

 

Media
De JCR gebruikt onderstaande media om belangstellenden op de hoogte te stellen van nieuws over activiteiten en agenda:

 

Ereleden
De JCR heeft onderstaande (oud-)vrijwilligers tot ereleden benoemd. Zij hebben deze eervolle titel te danken aan bijzondere diensten en jarenlange inzet voor de Jeugdcontactraad.

 • Sjaak Lumens
 • Huub Vissers
 • Henk Emonts

 

Historie
De Jeugdcontactraad Buggenum is begin 1970 ontstaan uit het toenmalige Oranjecomité Buggenum waar onder andere mevrouw Van Vulpenning, José van Rijswijck, Jan Minkenberg en Jan Peeters de bestuursleden waren. Primaire doelstelling van de JCR was en is nog steeds het organiseren van activiteiten voor de Buggenumse jeugd. Door een samenwerking tussen het Oranjecomité en een commissie voor het jeugdwelzijnswerk ontstond in 1970 de Jeugdcontactraad Buggenum. De eerste voorzitter van deze vereniging was Sjaak Schaeken. Huub Houben en Jan Peeters waren toen de bestuursleden. Een dergelijke raad werd destijds op meerdere plaatsen in Midden-Limburg opgericht, met als doel het signaleren en inventariseren van de behoeften van de jeugd ten aanzien van vrijetijdsbesteding. Het was niet de bedoeling dat de JCR een uitvoerend orgaan werd, het moest een adviserende en stimulerende groep zijn.

De Buggenumse Jeugdcontactraad is wel een uitvoerend orgaan geworden, bestaat tegenwoordig nog steeds en kan terugzien op jaren vol activiteiten in het belang van de Buggenumse jeugd en de instandhouding van diverse vaak zeer bijzondere gebruiken zoals het 'Zazie rauke' op oudejaarsdag. Andere folkloristische gebruiken, georganiseerd door de JCR, zijn het paaseieren rapen, Sint Maarten, intocht van Sinterklaas, en festiviteiten rond Koningsdag. Daarnaast houdt de JCR zich bezig met diverse vormen van jeugdwerk, zoals het organiseren van een zeskamp, dropping, kampweekend, disco, knutselavonden en themamiddagen voor de jeugd van Buggenum en het Haelens Broek.

In 1995 werd het 25-jarig bestaansfeest van de JCR gepast gevierd. Destijds werd hiertoe onder andere de eerste zeskamp, in samenwerking met de inmiddels opgeheven Buggenumse voetbalvereniging, georganiseerd op het toenmalige voetbalveld De Klink. De belangrijkste “drijvende krachten”, tijdens meer dan 30 jaar, waren en zijn Geert Curvers, Sjaak Lumens en Huub Vissers. Zij hebben in deze periode aan het roer gestaan en de JCR weer tot een bloeiende en gezonde stichting gemaakt.

In 2010 bestond de JCR 40 jaar en dat werd groots gevierd met een receptie en aansluitend een reünie voor (oud-)vrijwilligers. Sjaak Lumens en Huub Vissers zijn toen tot ereleden benoemd. In 2020 bestond de JCR 50 jaar en dat werd in 2022 (uitgesteld vanwege het coronavirus) gevierd met een festivalmiddag en feestavond voor alle inwoners en (oud-)vrijwilligers. Henk Emonts is tijdens deze feestdag benoemd tot erelid van de vereniging.

 

Privacy en veiligheid
Bij Jeugdcontactraad Buggenum neemt veiligheid bij de voorbereiding en uitvoering van al onze activiteiten een prominente rol in. Bovendien hecht de Jeugdcontactraad veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De Jeugdcontactraad heeft diverse preventieve maatregelen genomen om de privacy en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers te waarborgen.

Veiligheidscoördinator
De Jeugdcontactraad heeft een veiligheidscoördinator aangesteld. Deze persoon is adviseur van het bestuur aangaande veiligheidszaken. De veiligheidscoördinator is verantwoordelijkheid voor het privacybeleid, preventie- en integriteitsbeleid omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag, en de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). De adviseur zorgt ervoor dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de genoemde documentatie. Daarnaast is hij een centraal aanspreekpunt voor kinderen en ouders/verzorgers die vragen hebben over deze diverse beleidsvormen. Hij zal zorgen voor het tijdig agenderen van het onderwerp veiligheidszaken tijdens de algemene vergaderingen.

Veiligheidscoördinator (intern):
Freek Emonts (secretaris Jeugdcontactraad Buggenum)
Telefoon: 06-17622210
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenspersonen
De Jeugdcontactraad heeft een interne en externe vertrouwenscontactpersoon, respectievelijk in de persoon van Hans Vissers en Anniek Claessen (Jeugdwerk Limburg) aangesteld tot wie ouders en kinderen zich kunnen wenden in geval van ongewenste gebeurtenissen. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor onze eigen vrijwilligers als deze in een lastige situatie terecht zijn gekomen bij het uitoefenen van hun vrijwilligerstaken.

Vertrouwenscontactpersoon (intern):
Hans Vissers (voorzitter Jeugdcontactraad Buggenum)
Telefoon: 06-46113324
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenscontactpersoon (extern):
Anniek Claessen (adviseur Jeugdwerk Limburg)
Telefoon: 06-10219294
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Privacy
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdcontactraad Buggenum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt staat beschreven in het privacybeleid.

Aanstellingsbeleid, gedragscode, meldprotocol en VOG
De wijze waarop binnen de Jeugdcontactraad wordt gehandeld, is vastgelegd het document “Veiligheid van kinderen en jongeren binnen Jeugdcontactraad Buggenum”. Bovendien heeft de Jeugdcontactraad een aanstellingsbeleid voor leden, een gedragscode en een meldprotocol bij seksueel ongewenst gedrag opgesteld. Voor alle vrijwilligers hebben wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd. Voor nieuwe leden wordt dit verplicht bij aantreding.

SponsorKliks, gratis sponsoren!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd